B. Klimesz

Politechnika Opolska,
Wydzia≥ InŅynierii Produkcji i Logistyki,
Instytut Matematyki i Fizyki, Katedra Fizyki,
ul. Ozimska 75, 45-370 Opole,
tel. (77) 449-88-37,
e-mail: b.klimesz@po.edu.pl
Technologie Informacyjne

Wyk≥ady

∆wiczenia

Laboratorium:    Zagadnienia teoretyczne

                     Zestaw św. dla WB, WIPiL, WM

                            Zestaw św. dla WEAiI

Kolokwium / Zaliczenie / Egzamin

Konsultacje


Ostatnia aktualizacja: 08.07.2020 r.