Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych dla WB, WIPiL, WM

1. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła prostego („matematycznego”) oraz logarytmicznego dekrementu tłumienia wahadłem fizycznym.

2. Wyznaczanie stosunku e/m za pomocą magnetronu.

3. Wyznaczanie długości fali świetlnej na podstawie interferencji w układzie optycznym do otrzymywania pierścieni Newtona.

4. Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą wagi hydrostatycznej.

5. Wyznaczanie stałej Plancka oraz pracy wyjścia elektronu.

6. Wyznaczanie stosunku cp/cv dla powietrza metodą Clementa – Desormesa.

7. Sprawdzenie prawa Steinera.

8. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych.

9. Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej.

10. Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej.

11. Badanie własności prostowniczych diod półprzewodnikowych.

12. Drgania relaksacyjne.

13. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego.

14. Wyznaczanie współczynnika pochłaniania promieni γ.

15. Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą refraktometru Abbego.

16. Sprawdzanie prawa Malusa.

17. Zjawisko Halla (pomiar napięcia Halla i koncentracji nośników).

18. Badanie drgań wahadła sprężynowego.

19. Pomiar pojemności kondensatora metodą mostka Wheatstone’a.

20. Wyznaczanie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

21. Wyznaczanie modułu Younga.

22. Badanie temperaturowej zależności oporu półprzewodnika (termistora).

23. Wyznaczanie rozmiarów przeszkód za pomocą lasera.

24. Wyznaczanie pojemności kondensatora metodą pomiaru czasu rozładowania.